Szállítás

Postai kiszállítás:

A csomagok kiszállítását a Magyar Posta Zrt. végzi Magyarország területén, az Ön által megadott szállítási címre munkanapokon. Szombaton, vasárnap és ünnepnapokon nincs kiszállítás. A címzett a küldemény átvételének napján az átvételről elektronikus előrejelzést kap SMS-ben vagy e-mailben.
A megrendelések kiszállítása során előfordulhatnak rendkívüli esetek, amelyek késedelmet okozhatnak, mint pld. időjárási tényezők, közlekedési tényezők stb. Ilyen esetekben türelmüket és elnézésüket kérjük. Ha a csomagot nem kapja meg az általunk visszaigazolt időponton túl 2 munkanappal, akkor kérjük, haladéktalanul jelezze azt felénk.

A fuvarozást a Szolgáltató fuvarozó (csomagküldő) igénybe vételével jogosult teljesíteni. Amennyiben a szállítási cím behajtási engedélyhez kötött övezetben található, ezt a Szolgáltató fele jeleznie kell a megrendelés leadásakor a „Megjegyzés” rovatban. A behajtási engedéllyel kapcsolatban felmerülő díjak, költségek Önt terhelik. A házhoz szállítás csak olyan szilárd útburkolaton lehetséges, mely közlekedésére is alkalmas, illetve lehetővé teszi a termék biztonságos, törésmentes elhelyezését. Házhoz szállítás a termékek postai címre történő leszállítását jelenti, a föld szintjével megegyező magasságban telekhatárig és/vagy a kapuig. Szintkülönbség, emelet esetén további szállítást a Szolgáltató nem vállal. Ha a teljesítés a fent említett okok miatt meghiúsul, az újbóli kiszállítást csak az Ön kifejezett kérésére és költségére ismételjük meg.

A Termék(ek) átvételekor Önnek, vagy az Ön képviselőjének a helyszínen jelen kell lennie. Amennyiben Ön nincs jelen a Termék átvételekor és képviseletéről sem gondoskodott, úgy az az Ön kockázatát és költségét képezi. A szerződésszerű teljesítés elismerése úgy történik, hogy Ön, vagy képviselője az átvételt igazoló dokumentumot a Termék(ek) átvételekor aláírja. A szállításból eredő esetleges töréskárt Ön köteles a Termék(ek) átvételekor haladéktalanul, de legkésőbb az átvételtől számított 24 órán belül írásban bejelenteni. Ezen határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. Ön köteles a törött, sérült darabokat a kárigény jogosságának megállapításáig megszámolható és ellenőrizhető állapotban a lerakás helyszínén megőrizni.

Panaszkezelés

Amennyiben panasszal szeretne élni az átvett termék állapotával, vagy minőségével kapcsolatosan, azt megteheti az alábbi elérhetőségeinken:

Telefon: 06703807376

Email: info@korintex.hu

Postacím: 7633 Pécs, Szigeti út 75. 

Amennyiben szállítással kapcsolatos panasszal kíván élni (pl. fuvarozás során történő sérülés) kérjük haladéktalanul jelezze a fenti telefonszámon. Amennyiben az átvett terméket kifogásolja, és a kifogás szemmel látható, kérjük, készítsen fotókat, melyeket küldjön el a fenti e-mail címre! Néhány munkanapon belül felvesszük Önnel a kapcsolatot a probléma rendezése érdekében!

Sérült termék kicserélése esetén csak a sérült termékkel megegyező típusú terméket áll módunkban szolgáltatni!

Elállástól való jog

Amennyiben Ön a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy („Fogyasztó”), Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. A Fogyasztó az elállási jogát

– a terméknek,

– több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,

– több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,

– ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak,

a Fogyasztó általi, vagy a Fogyasztó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.

Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, vagy elektronikus úton küldött levél útján) a Szolgáltató 1. pont szerinti elérhetőségei valamelyikére. Tájékoztatjuk, hogy a Fogyasztó az elállási jogát a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 2. sz. mellékletében található nyilatkozat-minta felhasználásával is gyakorolhatja.

A Fogyasztó nem jogosult az elállási jogát gyakorolni

– a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

– olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállásra nyitva álló határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;

– olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;

– olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából.

Fizetéssel kapcsolatos információk 

A megrendelt termékek árát és a szállítás díját, valamint az esetleges egyéb költségeket Ön az alábbi fizetési módok igénybevétele útján egyenlítheti ki:

– Banki előreutalással (Számlavezető bank: OTP Bank, Számalszám:11731001-20709859)

– Utánvéttel az átvétellel egyidejűleg.